עמוד הבית אודות ביטוחים לוח משרות צור קשר
ביטוח רכבביטוח דירהביטוח נסיעות לחו"לביטוח עסקביטוח משכנתאפנסיוניבריאות וסיעודמקרה מוותתאונותחסכוןניהול תיקיםקופות גמל

תאונות


מהו הצורך הביטוחי המכוסה?
מוות כתוצאה מתאונה (בבית, בעבודה, בדרכים) עלול לקרות לכל אדם בכל עת.
נכות כתוצאה מתאונה נפוצה למרבה הצער לא פחות.
מעבר לפגיעה ולכאב, מביאה איתה תאונה כזו גם נזק כלכלי רב. ומי יכסה את ההוצאות?

מהם הפתרונות בביטוח זה?
תכנית ביטוח אישית המעניקה כיסויים למקרה של מוות ושל נכות כתוצאה מתאונה.
סכום הביטוח מתחדש בכל אירוע תאונתי.

פוליסת “ביטוח תאונות אישיות“ מציעה פיצוי/שיפוי (למקרים שהם תוצאת תאונה):

 • פיצוי במקרה שברים וכוויות.
 • פיצוי במקרה של מוות (אם ארע עד 365 יום לאחר תאונה).
 • פיצוי במקרה של נכות
 • פיצוי יומי לאשפוז בבית חולים.
 • פיצוי במקרה של מצב סיעודי כתוצאה מתאונה.
 • החזר הוצאות בגין אחות פרטית במהלך אשפוז.
 • החזר הוצאות שהיית קרוב משפחה מדרגה ראשונה במלון.
 • החזר הוצאות עבור טיפול פיזיותרפיה / רפואה משלימה
 • כיסוי ייחודי לילדיך במקרה של תאונה, הכולל:
 1. פיצוי על היעדרות מבחינה.
 2. החזר הוצאות מורה פרטי.
 3. טיפול פסיכולוגי בטראומה.
 4. פיצוי נוסף במות הורי הילד.
 5. פיצוי על פגיעה בתאונת ספורט במסגרת אגודה או חוג.

 

ניתן להרחיב את הכיסויים המפורטים לעיל בתשלום נוסף ברכישת:

 • כיסוי לתחביבים מסוכנים / פעילויות מסוכנות
 • כיסוי לנהיגה ו / או רכיבה ברכב דו גלגלי ממונע (הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון,אופניים חשמליים, או כל כלי תחבורה אחר דו גלגלי ממונע)


תאונות אישיות - "לך על בטוח"

פוליסת תאונות אישיות עם שפע כיסויים

אורן מזרח מציגה חבילת פתרונות, כיסויים והרחבות במוצר אחד

עם אפשרות לקבוע את סכום הפיצוי מראש החל מ-50,000 ₪ ועד ל- 200,000 ₪*

המקרים שבהם ישולם פיצוי כתוצאה מתאונה**:

 • מוות כתוצאה מתאונה- 100% מסכום הביטוח היסודי
 • אובדן ופגיעה בתפקודם של איברים- עד 100% מסכום הביטוח היסודי.
 • נכות תמידית וצמיתה מעל 30%- שיעור יחסי מסכום הביטוח היסודי.
 • קביעת נכות תמידית בהתאמה לתקנת הביטוח הלאומי
 • שברים וכוויות- ישולמו 20% מסכום הביטוח ובהתאם להיקף הפגיעה.
 • סיעוד- ישולם באופן חד פעמי 20% מסכום הביטוח היסודי.
 • אשפוז- 0.3% מסכום הביטוח היסודי לכל יום אשפוז.

כיסויים נוספים לאחר תאונה**:

 • תשלום לאחות פרטית במהלך אשפוז- עד 500 ₪ ליום.
 • הוצאות פינוי באמבולנס- עד 600 ₪.
 • הוצאות שהייה של קרוב מדרגה ראשונה בבית מלון בקרבת בית החולים – עד 400 ₪ ליום.
 • טיפולי פיזיותרפיה לאחר מקרה ביטוח- עד 180 ₪ לטיפול.

*במנות של 10,000 ₪

**לכיסויים לעיל יש סייגים ותנאים כמפורט בנספח. סך תגמולי הביטוח המרביים שישולמו בפוליסה זו בגין כל מקרי הביטוח הנובעים מאותה תאונה לא יעלה על סכום הביטוח היסודי הנקוב בדף פרטי הביטוח.

פרסום זה הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה.